Fjerning av oljetanker

Vi utfører hele jobben med å grave opp, sanere og transportere bort tanken for deg. Vi har samarbeid med sertifiserte fagfolk med tillatelse til å tømme, gassmåle, rense og transportere bort oljetanker. Gamle oljetanker kan være tikkende miljøbomber med innhold som til syvende og sist kan lekke ut i grunnen, trekke inn i grunnmuren på huset ditt og gjøre det ubeboelig. Dette er farlig avfall som er til stor skade for nærmiljøet, og kan i ytterste konsekvens være helseskadelig for de som bor i området. Det er et nasjonalt forbud mot fyring med mineralolje fra år 2020, og regelen er at tanken skal saneres innen to år etter den ble tatt ut av drift. Skulle det skje en akutt forurensning er det du som eier som er ansvarlig. Prisen på å utføre sanering og fjerning av oljetank avhenger av lokaliseringen, fyllingsgraden og type oljetank du har, og vi gir deg en pris etter befaring. Kostnadene kan senkes hvis vi har flere oljetanker i samme nærområde. Så har du naboer med samme utfordring kan dere forespørre om en gruppe-pris sammen. Ta kontakt med oss om du har spørsmål så kan vi komme innom på en uforpliktende befaring!
 • Type: CAT 325F
 • Årsmodell: 2018
 • Vekt: 27000 kg
 • Internnr:
 • Utstyr:
 • Smallskuff
 • Steinskuff
 • Trimble maskinstyring
 • Type: CAT 313F
 • Årsmodell: 2019
 • Vekt: 15000 kg
 • Internnr:
 • Utstyr:
 • Novatron Xsite 3D maskinstyring
 • 3 skuffer
 • Rippertann
 • Type: CAT 312D
 • Årsmodell: 2015
 • Vekt: 12 920 kg
 • Internnr:
 • Utstyr:
 • 3 skuffer
 • Rippertann
 • Pigghammer
 • Type: CAT 305.5
 • Årsmodell: 2019
 • Vekt: 5 500 kg
 • Internnr:
 • Utstyr:
 • 3 skuffer
 • Tømmerklype
 • Rotortilt
 • Type: CAT 305.5E
 • Årsmodell: 2017
 • Vekt: 5 500 kg
 • Internnr:
 • Utstyr:
 • 3 skuffer
 • Tømmerklype
 • Rotortilt
 • Type: CAT 302.7D
 • Årsmodell: 2016
 • Vekt: 3 000 kg
 • Internnr:
 • Utstyr:
 • Rotortilt
 • Pusseskuff
 • Smalskuff
 • Type: CAT 908M
 • Årsmodell: 2016
 • Vekt: 6 350 kg
 • Internnr:
 • Utstyr:
 • Skuffer
 • Pallegaffler
 • Brøyteskjær