Godkjenninger

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket.

Vi er godkjent innenfor følgende 5 godkjenningsområder:
› Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2
› Utførelse av Landskapsutforming i tiltaksklasse 2
› Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2
› Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2
› Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2

CSP AS er også godkjent som opplæringsbedrift.