Tjenester

Graving og grunnarbeid

Enten du skal bygge nytt hus, tilbygg eller kanskje en garasje er det lønnsomt å ha en profesjonell entreprenør som kan ivareta graving og grunnarbeid.
 
Vi har gravemaskiner av alle størrelser, så det er ingen jobb som er for stor, og ingen for liten.  Vi utfører mange typer oppdrag for private huseiere og profesjonelle utbyggere, og innehar sentral godkjenning for graving og grunnarbeid.
 
Eksempler på oppgaver vi utfører:
Utgraving av tomt, Legging av vann og kloakk, Alle nødvendige innmålinger, Drenering og legging av drenerende masser rundt hus, Graving for oppsetting av mur og støttemur, Opparbeiding av innkjørsel, Steinlegging.
 
For å sikre kvaliteten i vårt arbeid bruker vi KS-systemet utviklet av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Vi har og strenge rutiner for HMS som alle våre ansatte plikter å følge.
Kontakt oss når som helst, så vil vi gi deg et ærlig og detaljert tilbud. På denne måten vil du ha full kostnads-kontroll, og få tett oppfølging gjennom byggeprosessen.

Planering

Planing eller høvling er en produksjonsprosess hvor man fjerner materiale fra et arbeidsstykke for å få en plan flate. Planing har mange liketer med dreiing, med forskjell at arbeidsstykket er stasjonært under planing. Mange bruksområder for planingsmaskiner gjøres i dag istedet med fresing.
Det skjærende verktøyet på en planingsmaskin er vanligvis laget av karbidstål eller hurtigstål, og ligner på verktøy som brukes i dreiebenker.

Drenering

En drenering på huset ditt forlenger levetiden, øker verdien, gir et godt innemiljø og motvirker sopp og råte. En sviktende drenering kan føre til fukt i kjelleren din og en rekke problemer. Med en korrekt anlagt drenering vil du kunne unngå problemer med inntrengning av vann, fuktige kjellere, sopp og råte.

En moderne drenering leder vann og fukt vekk fra huset. Vi har mange års erfaring på å legge dreneringer, og mange boligeiere har forbedret innemiljøet og unngått helseplager med vår hjelp. Vår lange erfaring gjør at vi ser på hvert oppdrag individuelt, og gir en anbefaling etter forholdene på hvilken metode som fungerer best.

Vann og avløp

Vi utfører alle typer oppdrag i forbindelse med vann og avløps-anlegg, og kan i tillegg utføre alle deler av jobben fra VA-søknad til montering og etterkontroll. Typiske oppdrag innen vann og avløp kan være etablering eller reparasjon av vann-, kloakk- eller infiltrasjonsanlegg. Vi tar prosjektledelsen på arbeidet og kommunikasjonen mot kommunale etater, så du får en fast kontaktperson å forholde deg til.

Dette fagfeltet krever en kombinasjon av presise maskiner og faglig kompetanse. Til arbeidsutførelsen har vi en allsidig maskinpark med gravemaskiner fra 3,5 tonn til over 20 tonn. Kommer vi over kompliserte rørtekniske oppgaver har vi gode samarbeider med dyktige rørleggere, og kan koordinere arbeidet med disse for deg.

Fjerning av oljetanker

Vi utfører hele jobben med å grave opp, sanere og transportere bort tanken for deg. Vi har samarbeid med sertifiserte fagfolk med tillatelse til å tømme, gassmåle, rense og transportere bort oljetanker. Gamle oljetanker kan være tikkende miljøbomber med innhold som til syvende og sist kan lekke ut i grunnen, trekke inn i grunnmuren på huset ditt og gjøre det ubeboelig. Dette er farlig avfall som er til stor skade for nærmiljøet, og kan i ytterste konsekvens være helseskadelig for de som bor i området.

Det er et nasjonalt forbud mot fyring med mineralolje fra år 2020, og regelen er at tanken skal saneres innen to år etter den ble tatt ut av drift. Skulle det skje en akutt forurensning er det du som eier som er ansvarlig. Prisen på å utføre sanering og fjerning av oljetank avhenger av lokaliseringen, fyllingsgraden og type oljetank du har, og vi gir deg en pris etter befaring. Kostnadene kan senkes hvis vi har flere oljetanker i samme nærområde. Så har du naboer med samme utfordring kan dere forespørre om en gruppe-pris sammen.
Ta kontakt med oss om du har spørsmål så kan vi komme innom på en uforpliktende befaring!